Иновации

Иновации

Нашият залог от концепцията за продукта до производството, логистиката и дистрибуцията

Една от основополагащите идеи на Roca е убеждението, че технологичните иновации представляват важен елемент за постигане на прогресивно развитие и трайно подобрение на всяка дейност. Затова във всички дъщерни дружества и всички фази на производствения процес се използват най-съвременни технологии.

Roca залага на иновациите през целия процес – от концепцията и дизайна на продуктите до производството, логистиката и дистрибуцията. Стремежът към технологично съвършенство обхваща всички наши фабрики по света, като улеснява създаването на синергии и гарантира най-високо качество на целия производствен процес. Въз основа на богатия опит, получен във всичките ни производствени центрове, усилията на Технологичния отдел са насочени към по-нататъшно усъвършенстване на цялостния процес на разработване и производство на нови продукти, за да запазим водещата си позиция в промишлен и технологичен аспект.

Постоянните технологични иновации на Roca имат само една цел: да предоставят на клиентите възможно най-добрата услуга. По тази причина, нашите отдели по развойна дейност анализират вкусовете и нуждите на обществото, за да се адаптират продуктите на компанията към новите пазарни условия. Този процес на адаптация се извършва не само въз основа на естетическите принципи и модерността, но също и с цел да се подобри качеството на живот на хората.

Дизайн и иновации