Innovation lab

Innovation lab

Авангардът на Roca в областта на научните изследвания и последни развития

Roca Innovation Lab е динамичен екип от концептуални дизайнери с мултидисциплинарен и международен опит, създаден с цел да предлага иновативни предложения за продукти, които отиват по-далеч от простото проектиране на формата.

Екипът е част от Roca Design Center, въпреки че работи на друго място, с различни процеси и инструменти, което им позволява да се изправят пред предизвикателствата с алтернативни гледни точки. Тяхната задача е да търсят решения на съществуващи ситуации в пространството на банята, за които няма удовлетворителен отговор сред настоящите продукти в нашия каталог.

Това търсене на нови решения е вдъхновено от текущите нужди на нашите потребители, но също така и от признаците, позволяващи ни да прогнозираме параметрите, които ще оформят нашето общество през следващите няколко години.

Аспекти като устойчивост, застаряване на населението, нови начини на живот и, най-общо, всяка макро тенденция, която може да повлияе на нашето общество, домове и всичко, което може да повлияе на нуждите за пространството в банята, се проучват и винаги се имат предвид в работата на Roca Innovation Lab.

Освен предлаганите концептуални решения за продукти за баня, Roca Innovation Lab организира работни сесии между отделите с цел насърчаване развитието на иновативни продукти и подкрепяне на други инициативи на фирмата, при които по-неконвенционалните гледни точки могат да добавят стойност към взетите решения.

Като цяло, мисията на Roca Innovation Lab е да помогне продуктите на Roca да придобият отличителни характеристики, които в крайна сметка се превръщат в ясни ползи за нашите клиенти, както и в добри бизнес възможности за нашата компания. Roca Innovation Lab е ангажимент към бъдещето за устойчива и дълготрайна компания в глобална, променящата се среда с предизвикателства, чиито изисквания нарастват с всеки изминал ден.

Дизайн и иновации